LỊCH THỜI VỤ VÀ CƠ CẤU GIỐNG LÚA SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

1. Lịch thời vụ

a. Cây lúa

– Vụ Hè:Thu hoạch lúa Đông Xuân đến đâu tranh thủ làm đất, gieo sạ ngay lúa vụ Hè, thời điểm xuống giống tập trung từ ngày 25/3/2017 đến ngày 10/4/2017. Đối với nơi muộn thời vụ (đến ngày 20/4 chưa xuống giống) nên chuyển sang gieo sạ theo lịch thời vụ của lúa vụ Thu.

– Vụ Thu: Gieo sạ từ ngày 05 – 20/5/2017. Đối với những chân ruộng trũng, lúa Đông Xuân thu hoạch muộn so với khung thời vụ chung thì có thể kéo dài gieo sạ đến cuối tháng 5/2017.

b. Cây trồng cạn: Cây ngô, cây lạc, đậu tương, đậu xanh, mè… tranh thủ thu hoạch vụ Đông Xuân, làm đất gieo trồng ngay, phấn đấu đến ngày 20/4/2017 kết thúc gieo trồng; cây mía, sắn vùng gò đồi trồng từ ngày 22/5 – 15/6/2017.

2. Cơ cấu giống lúa

a. Vụ Hè (chân ruộng sản xuất 3 vụ): 

– Giống chủ lực: ĐV 108, VĐ 8, TBR36, Khang dân 28.

– Giống bổ sung:  PC 6, VTNA2 , ML202, ML 48, ML 214, SV181,  DT45, ANS1.

b. Vụ Thu (chân ruộng sản xuất 2 vụ): 

– Giống chủ lực: ĐV 108, VĐ 8, VTNA 2, TBR45, TBR1, ĐB6.

– Giống bổ sung: Hoa ưu 109, DT45, BC15, Thiên ưu 8, KD 28, TBR 225, Q5, MT10, SH2.

– Giống lúa lai: TH 3-3, TH3-5, HYT 108, Nhị ưu 838, CT16, Bio404, Xuyên Hương 178.

c. Các giống triển vọng, sản xuất thử: AN 26-1, AN1, ANS2, GL105, Đài thơm 8, DCG72 (Khang dân cải tiến), CTX30, DT37, DT34, DH8156, DH15-1, CB3988, GS333, GS747./.

( Nguồn : Sở NN và PTNT Bình Định)

Related Posts:

lua-dam-ngang

YẾU TỐ ĐỂ CÂY LÚA ĐẠT NĂNG SUẤT TỐI ĐA

Yếu tố để cây lúa đạt năng suất lúa tối...

Tình hình mưa lũ Miền Trung diễn biến phức tạp

Quốc lộ 1A, 14B, 14D… trên địa bàn Quảng Nam...

thu-truong-LQD

BÌNH ĐỊNH TẬP TRUNG KHẮC PHỤC THIỆT HẠI, BẢO VỆ CÂY TRỒNG VỤ ĐX 16-17

Vụ Ðông Xuân 2016-2017 của Bình Định bị ảnh hưởng...