jasmin-85
jasmin-85

Lúa Jasmin 85

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Giống lúa thuần Jasmin 85 là loại giống chất lượng cao, thời gian sinh trưởng ngắn, chiệu hạn cao và khán bệnh tốt.

Compare
Từ khóa: .

Thời gian sinh trưởng : 105-110 ngày
Chiều cao: 85–95 cm
ĐẶC TÍNH: Lá cứng, rộng, tán gọn, đẻ nhánh TB, NS 4-5T/Ha- Vụ ĐX