th-3-5

GIỐNG LÚA LAI TH 3-5

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Giống lúa TH 3-5 là giống lúa có đặt tính tốt, có khả năng kháng bệnh bạc lá và bệnh đạo ôn. TH3-5 là giống lúa lai trong cơ cấu giống lúa của tỉnh Bình Định trong nhiều năm qua.

Compare
Từ khóa: , .

I/ Nguồn gốc và đặc điểm giống :

  1. Nguồn gốc :

Giống lúa TH 3-5 là giống lúa lai 2 dòng do PGS-TS Nguyễn Thị Trâm và các cộng sự trường đại nông nghiệp Hà Nội chọn tạo, được công nhận là giống quốc gia năm 2009 bản quyền được chuyển nhượng cho Công ty Mahyco năm 2012

  1. Đặc điểm
  • Là giống ngắn ngày, có khả năng kháng bệnh bạc lá và đạo ôn. Thích hợp với chân 2-3 vụ lúa/năm.
  • Cơm mền, hạt gạo trong, ngon cơm.
  • Tỷ lệ hạt lép thấp, khối lượng 1000 hạt: 25-26 g
  • Thời gian sinh trưởng :

Ở Bình Định:     – Đông xuân: 100-105 ngày

–  Hè thu: 90-95 ngày

  1. Kỹ thuật canh tác
  • Mật độ gieo trồng : 2,2-2,5 kg/sào ( 500m2)
  • Phân bón: Tuỳ theo tựng loại đất, mùa vụ và nhu câu cây lúa mà áp dụng lượng phân bón cho phù hợp.

Lượng phân bón cho 1 ha có độ phì trung bình như sau:

8-10tấn phân chuồng hoặc 1 tấn hữu cơ vi sinh

200 kg urê + 500kg super lân + 150 kg kaliclorua

Cách bón:

–  Bón lót : toàn bộ phân chuồng + super lân + 50 kg Kaliclorua

– Bón thúc 1:  ( 12-14 ngày sau sạ) 80 kg Urê

– Bón thúc 2 : ( 22-25 ngày sau sạ) 60 kg Urê + 60 kg Kaliclorua

– Nuôi đồng : ( 40 – 45 ngày sau sạ) 60 kg Urê + 50 kg Kaliclorua

– Phun hỗ trợ các loại phân bón có hàm lượng kali cao để tăng khả năng nuôi hạt

  • Phòng trừ dịch hại:

+ Cỏ dại: tập trung phòng trừ cỏ dại từ 1-4 ngày sau khi gieo sạ.

+ Sâu bệnh: Kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, khi xuất hiện sâu bệnh cần phun thuốc đúng thời điểm, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng cách để đem lại hiệu quả cao nhất.

“ Ht ging tt, to nên mùa vàng”